Korupcijos prevencija

UAB „Rail Baltica statyba“ palaiko kovą su korupcija ir netoleruoja jos apraiškų tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus srityse.

Kviečiame pranešti apie UAB „Rail Baltica statyba“ vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų ir elgesio normų pažeidimus; interesų konfliktus; piktnaudžiavimą pareigomis; kyšininkavimą; prekybą poveikiu; papirkinėjimą; vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus; nepotizmą ir kronizmą; vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus.

PATEIKTI PRANEŠIMĄ APIE PAŽEIDIMĄ:

Jūsų el. paštas (pildyti nebūtina)

Jūsų telefono numeris (pildyti nebūtina)

Pranešimas

Apie atliktus veiksmus bei priimtus sprendimus pagal Jūsų pranešimą informuoti:
NereikiaEl. paštuTelefonu