Keičiasi UAB „Rail Baltica statyba“ valdyba

Šiandien (sausio 10 d.) bendrovės akcininko AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimu buvo atšaukta UAB „Rail Baltica statyba“ valdyba (in corpore) ir paskirti nauji jos nariai.

Naująją bendrovės valdybą sudarys:
– Gerimantas Bakanas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas);
– Andrius Montrimas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktorius);
– Jolita Azikejevienė (AB „Lietuvos geležinkeliai“ Teisės ir personalo departamento Teisės skyriaus Komercinės teisės sektoriaus vyriausioji teisininkė).

Patikrintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas

Gruodžio 13 d. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pritarė europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas (Palemonas) – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano teikimui tvirtinti LR Vyriausybei. Sprendimu patvirtinta, kad specialiojo plano sprendimai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

LR Vyriausybei patvirtinus specialųjį planą bus pereinama prie tolimesnių projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo etapų – žemės paėmimo visuomenės poreikiams, o vėliau – techninio projekto rengimo.

Teigiamai įvertinus pateiktą paraišką, 2015 metais Europos Komisija su Lietuva pasirašė dotacijos susitarimą dėl EITP fondo lėšų skyrimo „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimui, įskaitant ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimą bei žemės nusavinimą.

Įvyko tarptautinė projekto „Rail Baltica“ konferencija

Lapkričio 30 d. Rygoje įvyko tarptautinė projekto „Rail Baltica“ konferencija, skirta aptarti 2016 m. laikotarpiu Baltijos šalyse pasiektus projekto įgyvendinimo rezultatus ir bendrą progresą.

Renginyje dalyvavę Lietuvos atstovai (Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktoriaus pavaduotojas Nerijus Kaučikas, UAB „Rail Baltica statyba“ direktorius Dainius Budrys) pasidžiaugė, kad „Rail Baltica“ projektui Lietuvoje šie metai buvo itin produktyvūs.

Tarptautinės konferencijos „Projekto Rail Baltica progresas 2016“ spaudos konferencija

Lietuva užbaigė pirmąjį „Rail Baltica“ projekto etapą bei žengė pirmąjį žingsnį į Europos geležinkelių sistemą – pirmą kartą po 77 metų pertraukos buvo atidaryta tiesioginė geležinkelio jungtis su Lenkija.

Sėkmingai pradedamas ir antrasis projekto etapas –  pasirašyta „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo „Jiesia–Rokai“ statybos darbų sutartis, o artimiausiu metu patvirtinus europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas (Palemonas) – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialųjį planą bus pereita tolimesnių projekto įgyvendinimo etapų darbams link Latvijos sienos – žemės paėmimas visuomenės poreikiams, o vėliau – techninio projekto rengimas. Šiems darbams Lietuva jau užsitikrino ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) fondo finansavimą.

Pristatomas projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimas Estijoje

Primename, kad pagal 2015 m. ir 2016 m. pasirašytas projekto „Rail Baltica“ finansavimo sutartis, iš viso projekto „Rail Baltica“ vykdymui Lietuvoje iš EITP fondo numatoma skirti daugiau nei 300 mln. Eur lėšų.

Paskelbtas trečiasis Europos infrastruktūros tinklų priemonės kvietimas teikti paraiškas

2016 m. spalio 13 d. Europos Komisija (INEA) paskelbė trečiąjį kvietimą teikti EITP transporto sektoriaus paraiškas siekdama finansuoti projektus pagal 2016 m. metinėje ir daugiametėje darbo programoje nustatytus prioritetus ir tikslus.

EITP transporto sektoriaus finansavimo tikslai – sukurti trūkstamas geležinkelių transporto jungtis, pagerinti geležinkelių funkcinį suderinamumą, ypatingai atkreipiant dėmėsi į tarpvalstybines atkarpas;  užtikrinti darnios ir efektyvios transporto sistemos sukūrimą ilguoju laikotarpiu, įvertinant ateities transporto srautus;  užtikrinti visų transporto rūšių atnaujinimą, naudojant energetiškai efektyvias ir saugumą didinančias technologijas; optimizuoti transporto sistemą, sukuriant vientisą tinklą  ir užtikrinant transporto sistemos pasiekiamumą.

Pagal 2016 m. EITP transporto sektoriaus kvietimą pateiktoms ir atrinktoms paraiškoms bei jose numatytiems projektams  finansuoti planuojama skirti iki 1,9  mlrd. Eur lėšų.

Siekiant gauti papildomą EITP finansavimą „Rail Baltica“ projektui bus teikiama bendra Baltijos šalių paraiška, į kurią bus įtrauktos su tolimesniu projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu susijusios veiklos.

Daugiau informacijos galima rasti čia.

Britai išreiškė susidomėjimą „Rail Baltica“ projektu

Rugsėjo 23 d. dalyvavome susitikime su Jungtinės Karalystės ministrės (Parliamentary Under Secretary of State at the Department for Transport) Claire Perry delegacija ir Jungtinės Karalystės verslo atstovais, kuriame pristatėme projektą „Rail Baltica“ ir sėkmingą jo įgyvendinimo eigą Lietuvoje.

Britų atstovai išreiškė susidomėjimą „Rail Baltica“ projektu bei pakvietė pasidalinti savo patirtimi įgyvendinant bei eksploatuojant tarptautinį garsųjį Eurotunelio projektą, kuris per Lamanšo sąsiaurį jungia Prancūziją su Jungtine Karalyste.

Į Kauną atvyko pirmasis traukinys „Rail Baltica“ vėže

Ketvirtadienį, po daugiau nei septynių dešimtmečių metų pertraukos, Kauno traukinių stotyje buvo sulaukta pirmųjų keleivių, be persėdimų traukiniu atvykusių tiesiai iš Lenkijos. Pirmasis traukinys naująja europine vėže atgabeno porą dešimčių su „Rail Baltica“ projektu susijusių asmenų. Tarp jų – Europos komisijos „North Sea-Baltic“ koridoriaus koordinatorę Catherine Trautmann, kuri šį projektą įvardijo kaip vieną iš šešių svarbiausių Europos transporto projektų.

Skaityti daugiau

Baltijos šalys įsteigė bendrą projekto „Rail Baltica“ įmonę

Šiandien, spalio 28 dieną, Baltijos šalys pasirašė istorinę sutartį, tapsiančią startu projektui, kuris dar glaudžiau sujungs regioną su Vakarų Europa. Remiantis sutartimi, Rygoje įsteigta bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos geležinkelių įmonė „RB Rail“. Ji bus atsakinga už tarptautinį projektą „Rail Baltica“, kuris europinės vėžės geležinkeliu sujungs Baltijos šalis ir Suomiją bei Lenkiją. Tai bus pirmas tokio dydžio projektas, kurį trys Baltijos šalys įgyvendins bendrai.

Įmonės steigimo sutartį pasirašė Baltijos šalims atstovaujančių bendrovių „Rail Baltica statyba“, „Eiropas Dzelzcela Linijas“ (Latvija) ir „Rail Baltic Estonia“ (Estija) vadovai. Ceremonijoje taip pat dalyvavo Baltijos šalių susisiekimo ministrai.

Skaityti daugiau