Paskirtas naujas UAB „Rail Baltica statyba“ vadovas

Balandžio 28 d. UAB „Rail Baltica statyba“ valdybos sprendimu paskirtas naujas bendrovės vadovas Karolis Sankovski. Iki šiol įmonei vadovavęs Dainius Budrys pareigas eis iki gegužės 31 d.

Naujasis įmonės vadovas yra baigęs teisės studijas Mykolo Romerio universitete bei Marselio Paul-Cezanne universitete. Specializavosi Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, aplinkos, darbo saugos ir kokybės valdymo įmonėse teisės srityse.

K. Sankovski turi sukaupęs ilgametę patirtį įgyvendinant strateginius infrastruktūros projektus. Nuo 2013 m. jis vadovavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamentui, iki 2016 m. liepos mėn. taip pat ėjo šios įmonės valdybos nario pareigas. Buvo atsakingas už pagrindinių įmonės ir valstybės strateginių projektų koordinavimą ir valdymą, įskaitant elektros jungčių su Lenkija (LitPol Link) ir su Švedija (NordBalt) projektus. Taip pat kuravo dalį parengiamųjų darbų Baltijos šalių elektros tinklo sinchronizacijai su kontinentine Europa.