Pateikta paraiška dėl papildomo projekto „Rail Baltica” finansavimo iš ES lėšų

2017 m. vasario 6 d. bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“, kurios trečdalį akcijų valdo UAB „Rail Baltica statyba“, pateikė paraišką dėl papildomo projekto „Rail Baltica“ finansavimo iš ES lėšų pagal 2016 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) kvietimą teikti paraiškas transporto srityje.

Pateiktoje paraiškoje tolimesniems projekto „Rail Baltica“ darbams prašoma skirti 313,3 mln. eurų ES lėšų, iš jų – 147,1 mln. eurų projekto darbams Lietuvoje. Pagrindiniai paraiškoje prašomo finansavimo tikslai yra statybos darbų trijose Baltijos šalyse tąsa, projektavimo etapo visiems visuotinio projekto elementams užbaigimas, tiekėjų rinkos vertinimų atlikimas siekiant nustatyti optimalias viešųjų pirkimų ir infrastruktūros elementų diegimo strategijas ir kt. Lietuvos teritorijoje prašomas skirti finansavimas būtų panaudojamas sankasos ir susijusių infrastruktūros objektų statybos darbams iki Panevėžio atlikti.

Iki šiol projektui „Rail Baltica“ trys Baltijos šalys ir bendra įmonė „RB Rail AS“ gavo dvi dotacijas, kurių bendra vertė siekia 633 mln. eurų. Projekto įgyvendinimui Lietuvoje iš EITP skirta 311 mln. eurų (106 mln. eurų dydžio dotacija Lietuvai yra skirta tiesiogiai per AB „Lietuvos geležinkeliai“).