Pradedamos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros

Šiandien įsigaliojo LR Vyriausybės nutarimas, kuriuo patvirtintas europinės vėžės geležinkelio nuo Kauno iki Latvijos valstybės sienos specialusis planas bei pradėtos šio ruožo žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.

Susisiekimo ministerija, kaip projektą įgyvendinanti institucija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiųs pranešimus žemės savininkams ir (ar) kitiems naudotojams bei informuos apie Vyriausybės nutarimo įsigaliojimą.

Papildoma informacija apie pradedamas žemės paėmimo procedūras bus pateikta žiniasklaidoje, taip sudarant sąlygas šią informaciją sužinoti sklypų savininkams, kurie išvykę į užsienį ar nėra žinoma jų gyvenamoji vieta, taip pat mirusių žemės sklypų savininkų paveldėtojams.